Baština

 IMG 7513  kolo-007   4
 Crkve, utvrde i nalazišta KUD-ovi i Klape  Legede i mitovi? 

 

 

TURIZAM BAŠTINE

Područje općine Ražanac karakterizira dugogodišnja tradicija bavljenja kupališnim turizmom kroz ljetne mjesece, a turistička ponuda ovog kraja temelji se na prirodnim ljepotama, moru i kulturnom nasljeđu.

Prvi tragovi života na području Ražanca datiraju iz sredine starijeg kamenog doba, a nalazi se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Naziv Ražanac prvi put spominje davne 1332. godine u popisu dobara zadarskog plemića Vučine Martinušića.

Razvoj kulturnog turizma, i to turizma baštine, jedan je od prioriteta razvoja za Dalmaciju - Zadar definiran Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. 

 

 
Nalazite se ovdje: Home Baština