TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAŽANAC
Ražanac XI/2, 23248 Ražanac

Predmet natječaja: Dodjela novčanih sredstava TZO Ražanac za potpore manifestacijama u 2018.
Namjena sredstava
Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju
manifestacija: sufinanciranje manifestacije (troškovi vezani za učesnike, tehnike i promociju), izradu
promotivnih materijala, nabavu potrošnog materijala i druge potrebe za održavanje manifestacije
Sredstva se ne mogudodijeliti za troškove redovnog poslovanja organizatora i sve ostale troškove koji
nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije
Korisnici mogu biti: udruge, obrti i kulturne i druge javne ustanove
Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili
turističke članarine.
Kriteriji za odobravanje potpora TZO Ražanac:karakter manifestacije, vrijeme održavanja,
trajanje manifestacije, tradicija održavanja, sadržaj i kvaliteta manifestacije, promocija manifestacije i
medijska pokrivenost manifestacije i ekonomski učinci manifestacije
Za prijavu potrebno:dostaviti pismeni zahtjev za dodjelu sredstava kao i popunji obrazac za prijavu
na natječaj koji se nalazi u prilogu. (pismeni zahtjev i obrazac dostaviti osobno u TU Ražanac ili
putem e-mail-a na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Odluka o dodjeli sredstava za potpore manifestacijama bit će donesena najkasnije do 25.06.2018.
godine.
Natječaj je otvoren do 05.06.2018.
TZO Ražanac zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAŽANAC
Ražanac ul. XI/2, 23248 Ražanac
Ražanac, 18. svibanj 2018.

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija
Vrsta zaposlenja: Na određeno, sezonski
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 21.05.2018.
Natječaj vrijedi do : 05.06.2018.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica
Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

Turistička zajednica Općine Ražanac traži osobu za rad u turističkom uredu Ražanac.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13),
posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu
turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
(NN 42/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog
mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa
strankama);
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne
godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
5. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene
propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni
ispit.)

Uz molbu kandidati moraju priložiti:
- kratak životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podatcima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu Turistička zajednica općine Ražanac,
Ražanac XI/2, 23248 Ražanac, , te napisati „NE OTVARAJ – natječajna dokumentacija za
direktora TU Ražanac“
Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati.

Opis posla:
- prijava i odjava gostiju, informiranje turista, informiranje iznajmljivača i dr.

Osim navedenog Turistička zajednica općine Ražanac TRAŽI osobe za čišćenje plaža
(Ljubač, Rtina). Stoga molimo sve zainteresirane da dostave molbu za posao, u zatvorenoj
omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac XI/2, 23248 Ražanac, ili
je osobno dostave u turistički ured u Ražancu do 05.06.2018. godine.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC
Ražanac ul. XI/2, 23248 Ražanac
Ražanac, 18. svibanj 2018.

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija
Vrsta zaposlenja: Na određeno,
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 21.05.2018.
Natječaj vrijedi do : 05.06.2018.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica
Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ražanac

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13),
posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu
turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
(NN 110/10) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08);

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je
kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka.

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne
godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene
propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni
ispit.)

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:
- presliku domovnice
- ovjerenu presliku diplome
- uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije
izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja
turizma dok ta mjera traje
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda)
- prijedlog plana i programa rada

Napomena: Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac može bez obrazloženja ne
izabrati ni jednog kandidata.

Ponude se podnose u roku od 15 dana od objave na stranicama HZZ-a.
Nepotpune i nepravodobne molbe neće razmatrati. Prijave s potpunom dokumentacijom slati
na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac XI/2, 23248 Ražanac, te napisati
„NE OTVARAJ – natječajna dokumentacija za direktora TU Ražanac“

Turistička zajednica Zadarske županije

Turistička zajednica općine Ražanac

Zadar, 16.04.2018.g.

 

 

Predmet:        Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji

Poštovani,

projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015.g. provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećegsustavakategorizacije kojim želimo unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:

* službenih internetskih stranica,

* tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Pozivamo Vas da obratite pozornost na posebne uvjete za ulazak u podbrendove: City, Rural, Family i Bike. Tržišni potencijal specijaliziranih smještajnih kapaciteta u svijetu vrlo je ozbiljan, a potražnja iz godine u godinu raste. Ovakva ponuda do sada nije posebno isticana, a gosti oskudijevaju informacijama gdje pronaći ove segmente ponude s dodanom vrijednošću.

Prijava za članstvo u "Welcome":

 • Ispunite prijavni list i dostavite ga u ured Vaše TZ najkasnije do 26. travnja 2018. godine;
 • Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu;
 • Priložite minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!

U nadi da ćete se odazvati i postati dijelom sustava "Welcome", srdačno Vas pozdravljamo.

                                                                                                                                                Mihaela Kadija, s.r.

                                                                                                                        Direktorica TZ Zadarske županije

Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Zadar u suradnji sa Zajednicom obiteljskog turizma pri HGK pozivaju Vas na

Četvrti regionalni forum obiteljskog smještaja Zadarske županije

koji će se održati u Kneževoj palači (Poljana Šime Budinića 3) u srijedu 14. ožujka 2018. godine s početkom u 10 sati.

 

Pripremajući se za novu turističku sezonu, pružateljima ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu pružamo uvid u mogućnost financiranja od strane EU i nacionalnih fondova, korištenje Internet marketinga, povoljnih turističkih kredita, suradnju agencija i iznajmljivača.

Predavači su stručnjaci iz javnih institucija i realnog sektora, a po prvi put Vam predstavljamo i  sudjelovanje Nede Pinezića i Đure Tomljenovića na panel raspravi uz predstavnike Ministarstva turizma-Turističke inspekcije, poreznu savjetnicu te predstavnike Strukovne skupine obiteljskog smještaja Zadarske županije.  Aktualan nadzor Porezne uprave nad plaćanjem PDV-a na proviziju stranih agencija, uvođenje poreza na nekretnine, rekategorizacija, izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i primarna goruća pitanja o turizmu na lokalnoj razini, teme su našeg panela.

Sudjelovanje na Forumu je besplatno, broj mjesta je ograničen. Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite zaključno do ponedjeljka 12. ožujka 2018. godine putem linka

Kontakt osobe pri HGK ŽK Zadar su: Martina Deša Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                                                              Marko Jović   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U iščekivanju Vašeg dolaska, srdačno Vas pozdravljamo,

                                                                        Hrvatska gopodarska Komora

                                                                           Županijska komora Zadar

 

NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2018. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I.
glavna sezona
II.
predsezona i posezona
III.
izvansezona
A 8,00 6,00 5,00
B 7,00 5,00 4,00
C 5,50 4,00 3,00
D i ostala
nerazvrstana mjesta
4,50 3,00 2,50

Članak 2.

Boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A 1,00 300,00
B 0,85 255,00
C 0,70 210,00
D i ostala nerazvrstana mjesta 0,50 150,00

Članak 3.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog

mjesta

Boravišna pristojba u kunama
za dva člana
(po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(po osobi)
A 60,00 25,00
B 45,00 20,00
C 40,00 15,00
D 30,00 12,00

Članak 4.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 5.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovila Vremensko razdoblje Iznos u kunama
5 – 9 metara do 8 dana 130,00
do 15 dana 240,00
do 30 dana 400,00
do 90 dana 950,00
do 1 godine 2.000,00
9 – 12 metara do 8 dana 400,00
do 15 dana 700,00
do 30 dana 1.200,00
do 90 dana 2.900,00
do 1 godine 5.800,00
12 – 15 metara do 8 dana 500,00
do 15 dana 950,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.850,00
do 1 godine 7.700,00
15 – 20 metara do 8 dana 650,00
do 15 dana 1.200,00
do 30 dana 2.000,00
do 90 dana 4.800,00
do 1 godine 9.600,00
Preko 20 metara do 8 dana 950,00
do 15 dana 1.800,00
do 30 dana 3.000,00
do 90 dana 7.200,00
do 1 godine 14.500,00

Članak 6.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5% od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/63

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Poštovani!


Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Udruga za ruralni razvoj „Ravni kotari“ u suradnji sa Zadarskom županijom, LAG „Laurom“, HGK Zadar, Gradom Benkovcem, TZ Benkovac, TZ Bibinje, TZ Poličnik, TZ Pag, TZ Sv. Filip i Jakov, Općinom Zemunik Donji, Općinom Privlaka, Općinom Sv. Filip i Jakov, Općinom Starigrad, OPG Butić, Agro Mare, Sonik, Kamen Benkovac te uz potporu predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, TZ Zadarske županije, TZ
Zagrebačke županije, TZ Nedelišće, Međimurske županije, Općine Stankovci, LAG Bura, LAG Mareta organizira II. Ruralnu konferenciju na temu RURALNI TURIZAM ZADARSKE ŽUPANIJE – Kako raditi na promociji i ponudi sadržaja? koja će se održati 2. ožujka 2018. godine u hotelu Adriatic u Biogradu na Moru.


Biograd na Moru odabran je kao idealna lokacija na pola puta između urbanih i ruralnih dijelova naše županije. Turistička ponuda Biograda na Moru i njegova prepoznatljivost za nas je bila logičan slijed da konferenciju, iako s ruralnim predznakom, održimo u gradu koji turizam živi i izvan sezone. Preko prve ruralne konferencije koja je održana prošle godine i koja je okupila preko stotinu sudionika u javnost smo poslali za nas najvažniju poruku „Ruralni razvoj Zadarske županije ima budućnost i ljude koji ga znaju voditi“.


Želimo preko konferencija javnost upoznati s podatcima o količini odobrenih sredstava koji su ostvarili LAG-ovi, istaknuti primjere dobre prakse i potaknuti ljude naše županije da shvate važnost bogatstva ponude zaleđa koja se
sinergijski može integrirati u ponudu obale i stvoriti cjelogodišnju turističku ponudu koja će zadovoljiti razne profile gostiju.


Naglasak II. Ruralne konferencije biti će na inovativnosti i sveukupnom doživljaju ruralnog područja Zadarske županije, aktivaciji mladog stanovništva u poljoprivredi, stvaranju dodatnog sadržaja na OPG-u i
primjerima dobre prakse. Kroz interaktivna predavanja okupljeni će saznati kako pomoću malo ulaganja stvoriti dodatnu ponudu na svome domaćinstvu, prezentirati svoje poslovanje javnosti i uvezati se sa srodnim ruralnim
subjektima rada.


Predavači i sudionici konferencije će prvenstveno svojim znanjima pomoći onima koji se nalaze na početku stvaranja svojeg poslovanja ili onima koji su započeli posao, a žele unaprijediti poslovanje u ruralnom turizmu.

Na konferenciju se pozivaju najvažniji sudionici ruralnog razvoja: općine, turističke zajednice, LAG-ovi, udruge, zadruge, predstavnici ugostitelja, turističke agencije, OPG-ovi.


PROGRAM KONFERENCIJE
09.00 - 9.30 Registracija
9.30 - 9.40 Pozdravni govor Vlado Rapan – Predsjednik udruge Ekspertiza i stanje ruralnog turizma
9.40 - 10.00 Predstavljanje rada udruge za ruralni razvoj „Ravni kotari“ - Marta Pintur, dopredsjednica udruge
10.00 - 10.20 Stanje ruralnog turizma Zadarske županije - Mihaela Kadija, direktorica TZ Zadarske županije
10.20 - 10.50 Mogućnost financiranja ruralnog turizma iz nacionalnih i europskih fondova - Ivan Čupić, voditelj LAG „Laura“
10.50 - 11.10 Pauza za kavu


Promocija ponude i sadržaja ruralnog turizma
11.10 - 11.30 Kako promovirati ruralnu destinaciju na turističkom tržištu? Šime Knežević, Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
11.30 - 11.45 Kako stvoriti dodatni sadržaj na svome domaćinstvu? Ante Butić, OPG Butić
11.45 - 12. 10 Kako kroz projekt Okusi hrvatske tradicije unaprijediti sadržaje turističke ponude i promociju destinacije? Borislav Šimenc, DMK Vall042, direktor projekta
12. 10 - 12.25 Suvremene tehnologije kao sastavni dio promocije ruralnog turizma, Jurica Bosna, UP studio
12.30 - 13.15 Ručak

Što suvremeni gosti žele odnijeti kao doživljaj ruralnog prostora?
13.15 - 13.40 Uloga turističke zajednice u uspješnoj promociji ruralnog turizma, Ružica Rašperić, direktorica TZ Zagrebačke županije
13.40- 14.00 Ninska šokolijada - Kako pomoću manifestacije stvoriti dodatnu atrakciju? Marija Dejanović, direktorica TZ Nin 
14.00 - 14.20 Kako su benkovačke manifestacije, aktivnosti i suradnja lokalnih čimbenika brendirale prostor? Vanja Čvrljak, direktor TZ Benkovac
14.20 - 14.40 Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko Jezero - Danijel Katačin, ravnatelj PP Vransko jezero

14.40 - 15.00 Uz pomoć lokalne zajednice do uspješnog razvoja malih gospodarstva - Sandra Herman, zamjenica međimurskog župana

Panel rasprava

15.00 – 16.00
16.30 Izlet na zadrugu „MasVin“ degustacija ravnokotarskih proizvoda –plaćanje po osobi 60 kuna. Plaćanje se izvršava na dan konferencije.

Zbog ograničenih mjesta prijave vršiti putem mail-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj tel: 023/233-170

Srdačan pozdrav,


Marta Pintur – dopredsjednica udruge i voditeljica ureda

Krenuli poticaji Ministarstva turizma za unapređenje turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma je objavilo program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018.g.. Sredstva će se dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti. 

Potpore se dodjeljuju u rasponu od 20.000 do 400.000 kuna po projektu, ovisno o svakoj mjeri. Javni poziv otvoren je do 20. ožujka 2018. godine, a cjeloviti tekst programa se nalazi na www.mint.hr/javni pozivi.

POZIV NA SEMINAR

„ZA RAZVOJ RURALNIH KRAJEVA“
OBRAZOVANJE ZA RURALNI TURIZAM


OSMIŠLJAVANJE TURISTIČKOG
PROIZVODA U RURALNOM I KULTURNOM TURIZMU

 

koji će se održati za Ličko-senjsku županiju 27. (utorak) i 28. (srijeda) veljače 2018. god. u Kulturno informativnom centru Gospić Budačka 12, 53000 Gospić.

Seminar je prvenstveno namijenjen turističkim interpretatorima, turističkim vodičima, lokalnim turističkim agencijama, potencijalnim i registriranim OPG-ima, turističkim seljačkim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima i ruralnom turizmu te svima onima koji rade na području ruralnog turizma na temu lokalnih kulturnih i turističkih ruta (jedinice područne i lokalne samouprave, turističke zajednice, LAG-ovi, komore, udruge, zadruge, tvrtke, savjetodavna služba i ostali zainteresirani).


Pozivamo Vas da sudjelujete na Seminaru i da svoje sudjelovanje potvrdite slanjem prijavnog obrasca do ponedjeljka, 26. veljače 2018.

na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili fax. 01/2314184

Seminar je za sve sudionike besplatan, a polaznici će dobiti Uvjerenje o sudjelovanju na seminaru.

S poštovanjem,


Organizatori


Turistička zajednica
Ličko-senjske županije,

Hrvatska udruga za turizam i

ruralni razvoj „Klub članova Selo
i
Hrvatska udruga za turističke i
kulturne rute „Tur Kultur“

POTPORE DOGAĐANJIMA

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavljuje


JAVNI POZIV
za potpore događanjima u 2018. godini

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima: 

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju 
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje)            
 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima                  
 3. TOP događanja  

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2018. putem linka http://potpore.htz.hr    
 • i u tiskanom obliku - ispunjeni online  obrazac JPD-2018.  potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 
Krajnji rok za podnošenje kandidatura pod točkom 1. i točkom 2. je  12. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 12. ožujka 2018. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 5. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine.

 Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

Izvor: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-dogadanjima

JAVNI POZIV

za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2018. godini

Temeljem Programa rada za 2018. godinu Turistička zajednica Zadarske županije objavljuje JAVNI POZIV za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2018. godini predmet kojeg je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Zadarske županije i Zadarske županije za događanja na teritoriju Zadarske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, te stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni.

Kandidatura se podnosi:

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“ na adresu Turističke zajednice Zadarske županije; Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar.

Rok za podnošenje kandidatura je 19. veljače 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 19. veljače 2018. godine).

Sve informacije i uvjete doznajte u tekstu Javnog poziva (PDF)

 

Izvor: http://www.zadar.hr/hr/prijava-javni-poziv/

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Tako je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini. Prijave na navedene javne pozive su moguće zaključno s 31. siječnjem 2018. godine. 

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini je dodjela bespovratnih sredstava za programe i projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore odobravat će se kroz tri namjene koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture te edukacije, a za što je ukupno osigurano 5.000.000,00 kuna. U smislu ovog Javnog poziva, objavljen je i novi Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN br. 132/2017). Pravilnik uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. godine (NN 158/13) i dostupan je putem ove poveznice.

Predmet Javnog poziva za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini je dodjela bespovratnih financijskih potpora za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore osigurana su u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odobravat će se kroz dva programa, odnosno kroz program razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone te kroz program razvoja turističkih inicijativa i proizvoda.

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske, obogaćivanje turističke ponude, razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj. Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda, a riječ je o ukupno 2.000.000,00 kuna.

Navedeni javni pozivi objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice.

Hrvatska gospodarska komora organizira 4. nacionalni Forum obiteljskog smještaja (FOS) koji će se održati 02.-03. veljače 2018. u Zagrebu, u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma. Tijekom dvodnevnog skupa bit će organizirane prezentacije o rezultatima, trendovima i novostima u zakonodavstvu, stručni paneli, edukativne radionice na temu prodaje, marketinga i podizanja kvalitete, kao i izložbeni prostor gdje će sudionici imati priliku umrežiti se s izlagačima proizvoda i usluga relevantnih za obiteljski smještaj. U sklopu Foruma održat će se i dodjela priznanja najboljim mikro i malim poduzetnicima obiteljskog turizma u akciji „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2017.“.

Prijave za 4. nacionalni Forum obiteljskog smještaja nalaze se na web stranici www.fos.hgk.hr

Turistička zajednica Zadarske županije

Turistička zajednica općine Ražanac

Zadar, 13.11.2017.g.

Predmet:        Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji

Poštovani,

projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015.g. provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećegsustavakategorizacije kojim želimo unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:

* službenih internetskih stranica,

* tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

 • Ispunite prijavni list i dostavite ga u ured Vaše TZ najkasnije do 28. 11. 2017. godine;
 • Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu;
 • Priložite minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!

U nadi da ćete se odazvati i postati dijelom sustava "Welcome", srdačno Vas pozdravljamo.

MyRent - Channel manager & Property Management software
Covideo - Videomail koji donosi povjerenje gostiju


KONFERENCIJE ZA IZNAJMLJIVAČE
MYRENT & COVIDEO - NOVA DIMENZIJA KOMUNIKACIJE U TURIZMU


U suradnji s kompanijom Covideo, MyRent organizira besplatne konferencije za iznajmljivače
smještajnih jedinica. Na ovim konferencijama ćemo predstaviti automatizirani sustav za
upravljanje najmom ( MyRent ) u kojemu smo integrirali i sustav video komunikacije poduzeća
Covideo . Konferencije će se održati na sljedećim lokacijama u navedenim terminima:


● Dubrovnik 17.10.2017. Restoran Klarisa, Poljana P. Miličeviča 4
● Split 20.10.2017. Gradska knjižnica grada Splita “Marko Marulić“, Slobode ulica 2
● Šibenik 23.10.2017. Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52 *
● Zadar , 28.10.2017. Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
● Malinska 30.10.2017. Hotel Malin, Kralja Tomislava 23
● Opatija 02.11.2017. Villa Antonia, Ulica Vladimira Nazora 2 (iza hotela Bristol)
● Umag 10.11.2017. Pučko otvoreno učilište grada Umaga, Trgovačka 6 *
● Pula 13.11.2017. Hrvatska gospodarska komora, Carrarina 5, Pula
● Rovinj 16.11.2017. Pučko otvoreno učilište Rovinj, Trg brodogradilišta 5


MyRent je sustav koji maksimalno pojednostavljuje administraciju i svakodnevne aktivnost
vezane uz pružanje usluga smještaja te tako iznajmljivačima omogućuje uštedu vremena i
efikasnije poslovanje.


Covideo i myRent stvorili su novo inovativno rješenje u komunikaciji gdje se preko Covidea , koji
omogućuje jednostavno snimanje i slanje personaliziranih videa, može privući pažnja gosta,
zadobiti povjerenje i omogućiti novu dimenziju komunikacije u turizmu. Sustav se može koristiti
za jednostavno snimanje na vlastitom računalu ili mobitelu, a zatim se video snimka može
poslati krajnjem korisniku putem maila, SMS-a ili ga integrirati u već postojeću platformu (web
stranice, CRM sustavi).


Na ovim konferencijama predstavit ćemo i nove booking portale na kojima se može oglašavati
te novosti iz svijeta Booking.com-a , AirBNB-a i drugih . Svrha ovih konferencija je
iznajmljivačima prikazati spoj dvaju sustava kojima je cilj pridobiti povjerenje gostiju te na kraju
stvoriti bazu lojalnih gostiju.


Za više informacija možete nas kontaktirati putem:
● Facebook stranica:
https://www.facebook.com/myyrent/
https://web.facebook.com/covideo/
● Mailom:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
● Telefonom:
+385 1 4826 435 (myRent)
+385 1 629 8105 (Covideo)
Sve o konferenciji možete saznati na:
https://my-rents.com/hr/konferencije-jesen-2017/

Predmet natječaja: Dodjela novčanih sredstava TZO Ražanac za potpore manifestacijama u 2017. 

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija: sufinanciranje manifestacije (troškovi vezani za učesnike, tehnike i promociju), izradu promotivnih materijala, nabavu potrošnog materijala i druge potrebe za održavanje manifestacije

Sredstva se ne mogu dodijeliti za troškove redovnog poslovanja organizatora i sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije

Korisnici mogu biti:  udruge, obrti i kulturne i druge javne ustanove

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine.

Kriteriji za odobravanje potpora TZO Ražanac: karakter manifestacije, vrijeme održavanja, trajanje manifestacije, tradicija održavanja, sadržaj i kvaliteta manifestacije, promocija manifestacije.

Za prijavu potrebno: dostaviti pismeni zahtjev za dodjelu sredstava kao i popunji obrazac za prijavu na natječaj koji se nalazi u prilogu. (pismeni zahtjev i obrazac dostaviti osobno u TU Ražanac ili putem e-mail-a na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Odluka o dodjeli sredstava za potpore manifestacijama bit će donesena najkasnije do 25.06.2017. godine.

Natječaj je otvoren do 24.06.2017. do 12 h.

TZO Ražanac zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC

Ražanac pp 17, 23248 Ražanac

Ražanac, 09. svibanj 2017.

 

 

 

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija

Vrsta zaposlenja: Na određeno, sezonski

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 09.05.2017.

Natječaj vrijedi do :  31.05.2017.

 

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

Turistička zajednica Općine Ražanac traži  osobu  za rad u turističkom uredu Ražanac.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13), posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni ispit.)

Uz molbu kandidati moraju priložiti:  

-          kratak životopis,

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),

-          preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-          uvjerenje o nekažnjavanju (preslika)

Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu Turistička zajednica općine Ražanac, Ražanac pp 17, 23248 Ražanac. Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati.

Opis posla:

- prijava i odjava gostiju, informiranje turista, informiranje iznajmljivača i dr.

Osim navedenog Turistička zajednica općine Ražanac TRAŽI  osobe  za čišćenje plaža (Ljubač, Rtina). Stoga molimo sve zainteresirane da dostave molbu za posao, u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac pp 17, 23248 Ražanac, ili je osobno dostave u turistički ured u Ražancu do 31.05.2017. godine.

Svjesni važnosti segmenta privatnih iznajmljivača, te kako se marketinškim udruživanjem, povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima, te podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje i produženje glavne sezone, Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokrenula je

PROJEKT OZNAČAVANJA KVALITETE (LABELLING) U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU

„WELCOME“

U svrhu provedbe edukacijskog dijela projekta pozivamo Vas na

EDUKACIJSKU RADIONICU ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

za destinaciju: Ražanac

02. svibnja 2017., u Starigradu,  u trajanju od 16:00 do 19:30

U prilogu Vam dostavljamo program radionice.

Ista je obvezna za članove kluba Welcome.

Ljubazno molimo da svoj dolazak potvrdite do 01.05. na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem,

DIREKTORICA TZZŽ                                                                                        Direktor TZ

Mihaela Kadija                                                                                               Šime Perković

 

 

PROGRAM

Radionica  Starigrad

16:00 – 18:00 sati  1 . DIO

1. Prezentacija rezultata projekta - Damir Hordov

 • web katalog
 • print katalog
 • promotivne aktivnosti.

2. Najava slijedeće faze - "Welcome" krediti, Krešimir Laštro/Ante Vukašina, ili Damir Hordov u njihovo ime

3. Značaj specijalizacije obiteljskog smještaja kroz Podbrendove, Nedo Pinezić

Prezentacija uvjeta s fokusom na prenošenje znanja iz segmenata podbrendova, važnosti specijalizacije, suradnje s agencijama, te obrazlaganjem uvjeta za uvođenje istih u projekt u 2017., s primjerima dobre prakse:

 • Prezentacija uvjeta za oznaku "podbrenda" (specijalizaciju) "City" - Nedo Pinezić
 • Prezentacija uvjeta za oznaku "podbrenda" (specijalizaciju) "Family" - Nedo Pinezić
 • Prezentacija uvjeta za oznaku "podbrenda" (specijalizacije) "Rural" - Nedo Pinezić
 • Prezentacija uvjeta za oznaku "podbrenda" (specijalizacije) "Zadar bike magic" - Nedo Pinezić

4. Aktualnosti iz prakse, aktualna problematika

 

18:00 – 18:30 Pauza uz osvježenje

 

18:30 -19:30 sati   2. DIO - PRAKTIČNI SAVJETI HOTELSKOG OSOBLJA KROZ PREZENTACIJU IZ PRAKSE

 1. Prezentacija moguće suradnje hotela i domaćina (hrana i piće, wellness, sportski sadržaji, dodatni kapaciteti za kongrese i sportske grupe i sl.)
 2. „Moderna hotelska soba“ – obilazak po grupama;
 3. Efikasno čišćenje i pospremanje;
 4. recepcija, savjetnička uloga recepcionera, rješavanje kriznih situacija

Poštovani domaćini u obiteljskom smještaju,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3. regionalni Forum obiteljskog smještaja Zadarske županije koji će se održati 23. ožujka 2017. s početkom u 10.00 sati u hotelu Kolovare, Bože Peričića 14, 23000, Zadar.

HGK- Županijska komora Zadar i Sekcija Zajednice obiteljskog turizma pri HGK za Zadarsku županiju treću godinu zaredom organiziraju godišnje okupljanje pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i drugih malih i mikro-poduzetnika u turizmu Zadarske županije.

Na ovogodišnjem forumu teme će biti trendovi u obiteljskom smještaju, efikasni marketinški alati, ali i primjeri dobre prakse i suradnje u našoj zemlji. Stručni i uvijek zanimljivi predavači pokušat će Vam pomoći u rješavanju svakodnevnih problema s kojima se susrećete u Vašem radu, upoznati Vas s alatima za unapređivanje i brendiranje smještaja, online i offline promocijom te svim ostalim što Vam može pomoći u praćenju brzorastućih trendova na domaćem i stranom turističkom tržištu.

Tijekom trajanja Foruma istovremeno će se održavati B2B susreti izlagača, koji će predstaviti svoje usluge specijalizirane za unapređenje obiteljskog smještaja te Vam biti na raspolaganju za sva Vaša pitanja i mogućnost poslovne suradnje.

Program Foruma i detaljne informacije možete pronaći na stranici Regionalnog foruma obiteljskog smještaja fos-zd.hgk.hr

Sudjelovanje na Forumu je besplatno, ali je broj mjesta ograničen. Zato na vrijeme rezervirajte svoje mjesto i pridružite se najvećem regionalnom skupu obiteljskog smještaja Zadarske županije i svih koji prate globalne trendove!

Turistička zajednica Zadarske županije
Zadar, 22.02.2017.g.


Predmet: JAVNI POZIV ZA ULAZAK U KLUB ZADAR BIKE MAGIC PRUŽATELJA USLUGA U CIKLO-TURIZMU

Poštovani,


Turistička zajednica Zadarske županije (TZZŽ) provodi dugoročni projekt razvoja ciklo-turizma, komercijalnog naziva Zadar Bike Magic (ZBM).

Ciklo-turizam danas broji najveće stope rasta od svih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa. Procjene govore kako ciklo-turizam obuhvaća tako tržište od gotovo 60 mil.

biciklista rekreativaca u Europi, godišnje se odradi preko 2 milijarde biciklističkih izleta, a novčana vrijednost je oko 44 milijardi Eura. Procjene kažu da 6-8% svih turističkih aranžmana

u Europi na neki način uključuju bicikl.

 

Vrlo bitna etapa projekta je otvaranje Zadar Bike Magic platforme prema subjektima koji kreiraju ponudu jer turistički proizvod živi kroz ponudu pružatelja usluga. Vas stoga vidimo kao

ključnu kariku u stvaranju konkurente biciklističke destinacije.


Prijava za članstvo:

 Ispunite prijavni list i dostavite ga poštom najkasnije do 8. OŽUJKA 2017. godine na adresu Turističke zajednice Zadarske županije, Sv Leopolda B. Mandića 1, 23000 Zadar s napomenom „Za ZBM Standardizaciju“;

 Priložite izvod iz sudskog registra ili fotokopiju rješenja prema kojem pružate usluge;

 Priložite minimalno 5 profesionalnih fotografija u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vaše usluge- široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati prema imenu tvrtke i usluge (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).


Nakon što se obilaskom utvrdi da vaše usluge odgovaraju zadanim kriterijima u Knjizi standarda, moći ćete istaknuti oznaku ZBM partnera na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Sve upite možete postaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U nadi da ćete se odazvati i postati dijelom platforme Zadar Bike Magic, srdačno Vas pozdravljamo.

Turistička zajednica Zadarske županije

Turistička zajednica općine Ražanac

Zadar, 20.02.2017.g.

Predmet:        Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji

Poštovani,

projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015.g. provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećegsustavakategorizacije kojim želimo unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:

* službenih internetskih stranica,

* tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

 • Ispunite prijavni list i dostavite ga u ured Vaše TZ najkasnije do 8. OŽUJKA 2017. godine;
 • Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu;
 • Priložite minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!

U nadi da ćete se odazvati i postati dijelom sustava "Welcome", srdačno Vas pozdravljamo.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC

Ražanac bb, 23248 Ražanac

Ražanac, 10. lipnja 2016.

TEL: 023/651-205

 

 

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE I VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2016 prijavljivanje gostiju moguće isključivo putem sustava eVisitor.

- ZA SVE IZNAJMLJIVAČE

Za omogućavanje  direktnog rada u novom sustavu potrebni su vam lozinka, šifra i TAN lista za ulazak u sustav, a možete ih dobiti u TZO Ražanac. Potrebno je naglasiti da obveznik samo prvi puta mora osobno dođi u nadležnu TZ te da prilikom preuzimanja podataka obvezno predoči IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT i RJEŠENJE O PRUŽANJU USLUGE. Nužno je da podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pismenu punomoć od ovlaštene osobe. Sve aktivnosti u sustavu se bilježe i vezane su uz korisničko ime te je iz tog razloga bitno ozbiljno pristupiti prvoj registraciji i preuzimanju korisničkih podataka.

- ZA SVE VLASNIKE KUĆA I STANOVA I ODMOR

Da bi se prijava boravka vlasnika kuće/stana za odmor ili bilo koje druge osobe koja boravi u njegovu objektu uopće mogla obaviti, prethodno je potrebno da Turistička zajednica unese vlasnika u sustav „eVisitor“. Unos vlasnika u sustav obavlja se isključivo na temelju njegovog osobnog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica), i OIB-a te jednog od sljedećih dokumenata:

- izvatka iz zemljišnih knjiga (vlasnički list),

- kupoprodajnog ugovora,

- rješenja o nasljeđivanju,

- rješenja o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor,

- rješenja o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade,

- izvatka iz katastra,

- dokaza o podnošenju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade,

- zbirnih evidencija nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće/stanove za odmor i dr.). ž

+ IZJAVA – koju će te ispuniti u TU Ražanacu

Stoga molimo SVE IZNAJMLJIVAČE I VLASNIKE KUĆA/STANOVA ZA ODMOR, na području općine Ražanac, da se jave u Turističku zajednicu TZO Ražanaca radi unosa u sustav „eVisitor“ (tel. 023/651 205).

 

Zahvaljujemo,  

TZO Ražanac

 

 

 

Predmet natječaja: Dodjela novčanih sredstava TZO Ražanac za potpore manifestacijama u 2016. 

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija: sufinanciranje manifestacije (troškovi vezani za učesnike, tehnike i promociju), izradu promotivnih materijala, nabavu potrošnog materijala i druge potrebe za održavanje manifestacije

Sredstva se ne mogu dodijeliti za troškove redovnog poslovanja organizatora i sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije

Korisnici mogu biti:  udruge, obrti i kulturne i druge javne ustanove

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine.

Kriteriji za odobravanje potpora TZO Ražanac: karakter manifestacije, vrijeme održavanja, trajanje manifestacije, tradicija održavanja, sadržaj i kvaliteta manifestacije, promocija manifestacije.

Za prijavu potrebno: dostaviti pismeni zahtjev za dodjelu sredstava kao i popunji obrazac za prijavu na natječaj koji se nalazi u prilogu. (pismeni zahtjev i obrazac dostaviti osobno u TU Ražanac ili putem e-mail-a na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Odluka o dodjeli sredstava za potpore manifestacijama bit će donesena najkasnije do 15.06.2016. godine.

Natječaj je otvoren do 10.06.2015. do 12 h.

TZO Ražanac zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC

Ražanac bb, 23248 Ražanac

Ražanac, 01. lipanj 2016.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

Poštovani,

projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji je 2015.g. pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

Ovim projektom želimo unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti, stoga Vas pozivamo da se uključite u klub kvalitete u obiteljskom smještaju „Welcome“.

Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:

* službenih internetskih stranica

* tiskanih materijala

*distribucije putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

 • Ispunite prijavni list i dostavite ga u ured Vaše TZ najkasnije do 25. OŽUJKA 2016. godine;
 • Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu;
 • Priložite deset (10) fotografija objekta u digitalnom formatu koje će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!

U nadi da ćete se odazvati i postati dijelom sustava "Welcome", srdačno Vas pozdravljamo.

ps. u prilogu se nalaze Pravilnici, obrazac i izjava o podmirenim dugovanjima.

Od 1. siječnja eVisitor, novi program za prijavu i odjavu turista

U pripremi je novi program Hrvatske turističke zajednice za online prijavu i odjavu turista putem web stranice www.evisitor.hr koji od 1. siječnja 2016. godine će bit jedini mogući način prijave gostiju.

 

Sustav eVisitor je besplatan i sve podatke je moguće u njega unijeti bez posebnih programa. Za rad je potrebno imati računalo, tablet ili smart telefon, te internet vezu.

 

Za omogućavanje direktnog rada u novom sustavu eVisitor potrebni su Vam lozinka, šifra i TAN lista za ulazak u sustav koje ćete dobiti u Turističkoj zajednici općine Ražanac. Osnovni uvjet za dodjeljivanje lozinke, šifre i TAN liste, koji su potrebni za izvršavanje prijave i odjave gostiju direktno putem eVisitor-a ili u turističkom uredu, je da TZO Ražanac raspolaže s vašim Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja. Ukoliko niste dostavili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u Turistički ured Ražanac molimo Vas da nam ga dostavite putem e-mail-a (u pdf formatu), poštom ili osobno u TU Ražanac. A ukoliko niste sigurni da li TZO Ražanac raspolaže s Vašim rješenjem molimo Vas da nas kontaktirate.

 

Kako bi Vlasnici kuća i stanova za odmor i ubuduće mogli prijavljivati sebe, svoju obitelj i prijatelje prilikom prve prijave sa sobom moraju imati osobnu iskaznicu Vlasnika kuće i stana za odmor.

 

 Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

 

Kontakt

od 09:00 d 15:00

tel: 023/651-205

mob: 099/4600-705

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  

Korisne informacije nalaze se i na ovim linkovima:

 1. dokumentacija za obveznike >>
 1. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016. >> 

WEBhttp://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor

YOUTUBE KANALhttps://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g

WIKISTRANICE: www.evisitor.hr, ovim stranicama može se pristupiti tek nakon prijave u sustav

 

eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu, te boljukontrolu naplate boravišne pristojbe. eVisitor pored sustava turističkih zajednica koristi i Ministarstvo turizma, Ministarstvo uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava i inspekcija, Državni zavod za statistiku te ostali sudionici.

 

Na službenim eVisitor Wiki stranicama formirana je baza FAQ najčešćih pitanja sustava turističkih zajednica, obveznika, programerskih kuća i odgovora Hrvatske turističke zajednice. Vjerujemo da će vam biti od koristi i da ćete na dosta nedoumica odgovor pronaći upravo na navedenom mjestu. Ujedno vas obavještavamo da će se stranice kontinuirano ažurirati i nadopunjavati novim odgovorima te da je stranica javno dostupna svim posjetiteljima bez potrebe prijave u sustav.

 Obveza izrade energetskih certifikata u slučaju iznajmljivanja u turističkoj djelatnosti

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je dodatno pojašnjenje o obvezi izrade energetskog certifikata u slučaju iznajmljivanja zgrade ili njezinoga posebnog djela:
Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 1. siječnja 2016. godine iznajmljivati, davati u najam ili davati na leasing treba imati energetski certifikat.

Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13), (dalje u tekstu Zakon), u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktivu 2010/31/EU Europskog parlamenta i vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, (dalje u tekstu: Direktiva), a stupio je na snagu 1.1.2014. godine.

Odredbom članka 23. stavka 1. Zakona, propisano je da se energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Nadalje, sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Zakona, vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat. Obveza pribavljanja energetskog certifikata prilikom prodaje vrijedi za Republiku Hrvatsku od njenog punopravnog članstva u Europskoj uniji tj. od 1.7.2013.
Odredba o obvezi pribavljanja energetskog certifikata u dijelu koji se odnosi na iznajmljivanje, davanje u zakup i davanje na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela, sukladno članku 203. Zakona, stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.Iznajmljivanje se u ovom kontekstu odnosi i na turističku djelatnost, stoga su i vlasnici apartmana dužni od 1. siječnja 2016. godine, prije iznajmljivanja pribaviti energetski certifikatukoliko se radi o zgradi koja se iznajmljuje i koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2, te ukoliko se radi o posebnom dijelu zgrade koji se iznajmljuje (apartman) i koji se  nalazi u zgradi  koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2  bez obzira na površinu tog posebnog dijela (apartmana).
Napominjemo da su odredbom članka 171. Zakona propisane novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn za prekršaj fizičke osobe, odnosno u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kn za prekršaj pravne osobe kao vlasnika zgrade, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezinog posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing.

Nadzor nad provedbom Zakona u tom dijelu provodi inspekcija nadležna za trgovinu.

Energetsko certificiranje zgrada:

 http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14522 

 Registar certifikatora:

 http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

 Informativni letak:

 http://www.mgipu.hr/doc/EnergetskaUcinkovitost/Letak_EC_28012014.pdf

 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=32652

Poštovani, 

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županija AGRRA u suradnji s Udrugom za ruralni razvoj Ravni kotari organizira set predavanja „Financiranje ruralnog turizma kroz realizaciju mjere 6. iz Programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020."

Predavanje ima za cilj, približiti mjeru 6. - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, posebice podmjere: 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području i  6.4. – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, svim zainteresiranima, posebice onima koji se već bave i koji se misle baviti turističkom djelatnošću na ruralnom području naše županije.

Predavanje će se održati 12.11.2015. u Ražancu, u općinskim prostorijama, s početkom u 9,00 sati.


Srdačan pozdrav.

 

Poštovani! 

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji je 2015.g. pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje boravka kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodnih karakteristika spojenih s prirodnim i stvorenim atrakcijama borave generacijama u obiteljskom smještaju Zadarske županije.

Svjesni značaja i specifičnosti privatnog smještaja Zadarske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje glavne sezone te produženje iste, Turistička zajednica Zadarske županije je u tu svrhu pokrenula projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „Welcome“

Zašto Welcome? 

-    Zato što najbolji primjeri privatnog smještaja nude ono što ne mogu ponuditi hoteli - stvaraju emotivnu vezu između domaćina (najčešće vlasnika i njegove obitelji) i gostiju. Gosti koji na taj način provode svoj odmor izloženi su destinaciji i njezinim autentičnostima na iskonski način jer upoznaju destinaciju kroz svoje domaćine koji su domicilno stanovništvo i savršeno su upoznati sa svim dobrim i lošim stranama. Nerijetko se između gostiju i domaćina stvaraju i prava prijateljstva kao posljedica zajedničkih lijepih iskustava na samom odmoru. 

-      Zato što ova internacionalna sintagma na prvi pogled jasno komunicira kako se radi o posebno certificiranoj vrsti privatnog smještaja koji kombinira visoku kvalitetu smještaja s domaćinskim pristupom. 

-      Zato što želimo da nam se gost osjeća dobrodošlo. 

-      Zato što želimo da nam se gost vraća.

Jednostavno: Welcome to Zadar Region.  

Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.  

Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ":

  - povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,

  - postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti,

  - pojačana promidžba,

  - specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama,

  - stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone. 

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome " 

Da biste postali dijelom sustava "Welcome ", morate ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.  

Prijava za članstvo u "Welcome": 

  - Molimo ispunite prijavni list koji se nalazi u privitku i dostavite ga u ured Vaše lokalne turističke zajednice.

  - Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu

  - Priložite deset (10) fotografija objekta u digitalnom formatu koje će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta. Fotografije       moraju biti široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Također moraju biti adekvatno imenovane i snimljene na vanjski medij – CD ili DVD. Naziv svake fotografije mora sadržavati puno ime onoga što prikazuje u obliku "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!). 

Nakon što se utvrdi da objekt u domaćinstvu odgovara zadanim kriterijima za pristup sustavu "Welcome", iznajmljivač će pristupiti potpisivanju Ugovora o dodjeli oznake kvalitete "Welcome" s lokalnom turističkom zajednicom, nakon čega će moći istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu. Trošak izrade i dostave standardizirane ploče oznake kvalitete "Welcome" snosi iznajmljivač, koji ju sam naručuje, postavlja i čuva prema uputama lokalne turističke zajednice.

 

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice, a prijavni obrazac i pravilnik se nalaze u privitku za download!

 

U kategoriji aktivni odmor,  kao i među brošurama i publikacijama TZO Ražanac, od danas možete pronaći i Rekreacijsku mapu s ucrtanim biciklističkim i pješačkim stazama.

Za sve dodatne informacije vezane uz rekreacijsku mapu možete se obratiti u turističke urede TZO Ražanac ili na kontakte navedene na web stranici.  

Nakon već održane izložbe umjetnice Ive Čačić, sportske manifestacije „Đir na bicikli – Ražanac 2015" te izložbe fotografija „Ražanac u <3", program nastavljamo u petak 24.7., kada će se u centru Ražanca održati Ribarska fešta s početkom u 21 sat.

Pozivamo sve vlasnike i ljubitelje vožnje biciklama, naše drage goste, prijatelje Ražanca, mlade i stare bez obzira na spol i godine, da se u nedjelju, 12.07., odazovu na prigodnu vožnju kroz mjesto kako bi svojim sudjelovanjem uveličali akciju kojom promoviramo zdrav život, ali i druženje.

Svojim dolaskom sudjelujete u zajedničkom fotografiranju te postajete mogući dobitnik nagrade kao najmlađi ili najstariji sudionik „Đira na bicikli“.

START je ispred male Kašteline u 19:30 sati.

Očekujemo vas  u što većem broju!!!

Organizatori: TZO Ražanac, MO Ražanac

 

FB Event 

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC

Ražanac bb, 23248 Ražanac

Ražanac, 02. lipnja 2015.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

Svjesni kako je obiteljski smještaj važan segment koji čini više od 60% naših smještajnih kapaciteta, kao i generalnog dojma kako je sektor prepušten sam sebi, a također i činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima, podizanjem razine usluga, kao i svijesti o složenosti segmenta sunca i mora, mogu stvoriti preduvjeti za jačanje glavne sezone te produženje iste, Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokreće:

PROJEKT OZNAČAVANJA KVALITETE

(LABELLING)

U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU

U sklopu Kulturnog ljeta Ražanac 2015. godine u Ražancu će se održati nekoliko izložbi radova umjetnika s područja Općine Ražanac pod nazivom „MRVA UMJETNOSTI / A LITTLE BIT OF ART“.

Kalendar naslovna 2016

Kalendar događanja 2016. godine može se preuzeti kao prilog. 

Novo radno vrijeme Turističkog ureda Ražanac

Od 11.09.2014. Turistički ured Ražanac će raditi u slijedećim terminima:

-         ponedjeljak – utorak – četvrtak – petak  u vremenu od 8.00 do 13.00h

-         srijedom, subotom i nedjeljom  ured neće raditi

Za sve informacije molimo kontaktirajte nas na tel. br. 651 -205 ili mob. br. 099 – 460 – 0705.

Pozivamo vas na plesnu večer u srijedu, 20.08.2014. u Ražancu. Program započinje u 20.00 sati u centru mjesta.

Dođite i zabavite se!

Organizator: TZO Ražanac

Pozivamo vas na Ribarsku feštu u petak 22.08.2014. u Rtini (Miočići). Program započinje u 21.00 sat na rivi. 

Dođite i zabavite se!

Organizator: TZO Ražanac

I ove godine  TZO Ražanac i MO Ražanac dodjeljuju priznanje za najljepše uređenu okućnicu na području Ražanca. Priznanje će se dodjeljivati u dvije kategorije: velike i male okućnice.

Prijavite sebe , svoje prijatelje, rođake i susjede.

Prijave se primaju u TZO Ražanac zaključno sa 20.08.2014.

Pozivamo vas na feštu Velike Gospe u petak 15.08.2014. Program počinje od 21.00 sat.

Za dobru atmosferu zadužena je grupa  Mares, a okrijepiti se možete uz besplatne pečene srdele i slasne kolače Udruge iznajmljivača Ražanca.

Dođite i zabavite se!

Organizatori: TZO Ražanac i Općina Ražanac

U ponedjeljak, 18.08. pozivamo Vas na predstavu za djecu „Eko jeka i čarobna planeta“ od 20.00 sati ispred Knjižnice Juraj Baraković u Ražancu. 

“Eko jeka” je jedna vrlo zanimljiva predstava koja nosi u sebi edukativne i relevantne elemente bitne za svakodnevni život i razvoj djeteta. Predstava je protkana sa mnoštvo interakcije u kojoj djeca trebaju pokazati svoje znanje o planeti zemlji i stvarima koje nas okružuju.

U ovoj predstavi Gusar Balaram vodi djecu u uzbudljivu avanturu spašavanja planete Zemlje. Djeca su junaci ove priče u kojoj se oni bore da očuvaju četiri elementa prirode: zemlju, vodu, vatru i zrak.

Prije predstave organizirana je potraga za blagom s početkom u 18:30 sati. 

Organizator: TZO Ražanac

Pozivamo vas na obiteljski dan u Ražancu. Provedite dan u kvalitetnom druženju sa svojom djecom. Nakon kupanja i sunčanja dođite na „Potragu za blagom junakinje Nidićke“ koja će započeti od 18.30 sati. Upoznajte jedan od najvažnijih djelova povijesti Ražanca kroz zanimljivu igru i druženje. Najbrže i najspretnije očekuju nagrade.

Nakon potrage za blagom slijedi predstava za djecu „Eko jeka i čarobna planeta“ od 20.00 sati

Organizator: TZO Ražanac

Pozivamo sve vlasnike i ljubitelje vožnje biciklama, naše drage goste, prijatelje Ražanca, mlade i stare bez obzira na spol i godine da se u utorak, 12.08., odazovu na prigodnu vožnju kroz mjesto kako bi svojim sudjelovanjem uveličali akciju kojom promoviramo zdrav život, ali i druženje.

Svojim dolaskom sudjelujete u zajedničkom fotografiranju te postajete mogući dobitnik nagrade kao najmlađi ili najstariji sudionik „Đira na bicikli“.

START je ispred male Kašteline u 19:30 sati.

Očekujemo vas  u što većem broju!!!

Organizatori: TZO Ražanac, MO Ražanac

U Ljubču će se danas, 7.8.2014., održati Dobrovoljno darivanje krvi i glazbena večer u organizaciji DDK Ljubač, TZO Ražanac i Općine Ražanac. 

Početak je u 18.00 sati u prostorijama Osnovne škole u Ljubču. 

U petak, 8.8. nastavlja se s događanjima iz programa Ražanačkog kulturnog ljeta 2014.

U knjižici Jurja Barakovića Ražanac postavitće se nova izložba umjetničkih djela i rukotvorina umjetnika iz Ražanca i okolice. Izložba pod nazivom „Zrno umjetnosti" bit će otvorena u vremenu od 19 do 22 sata, a u organizaciji je Turističke zajednice općine Ražanac, Mjesnog odbora Ražanac i volontera.

Izložba će se moći razgledati prema sljedećem rasporedu:

8.8.2014.  - od 19.00 - 22.00 sata

9.8.2014.  - od 19.00 - 22.00 sata

10.8.2014.  - od 9.00 - 11.00 sati

U utorak, 5.8. održan je cjelodnevni program u Ražancu s prigodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Dan je sada već tradicionalno započeo s jutarnjom Regatom do Škoja i polaganjem vijenca na moru. Za vrijeme trajanja regate, na Rivi se uz glazbu pripremala prava Ribarska marenda - srdelice. 

Večernji program započeo je demonstracijom povlačenja mriže na Pisku, a nastavio se uz nastup školske folklorne sekcije pod vodstvom učiteljice Ive Čačić i izvedbu Ražanačkog kola. Uslijedio je nastup Luke Miletića s  izvedbom monologa „Ražanačke face“ i recitacijom vlastite pjesme „Vinograd u Ražancu“, a potom su dodjeljene nagrade pobjednicima 2. Ražanačkih ljetnih igara. 

Kazališna predstava "Lijepo putovanje Lijepom našom" u izvedbi Produkcija Z namijenjena je i malima i velikima, a održat će se u sklopu Ražanačkog kulturnog ljeta 2014.

Termin održavanja je 4.8.2014. na Rivi u Ražancu s početkom u 20:30 sati. 

U petak, 1.8. nastavlja se s događanjima iz programa Ražanačkog kulturnog ljeta 2014.

Uzduž rive u Ražancu postavitće se izložba starih fotografija kojima će biti prikazani fragmenti ražanačke povijesti i tradicije.

Izložba pod nazivom „Stari Ražanac" održat će se u vremenu od 18 do 21 sat, a u organizaciji je Turističke zajednice općine Ražanac, Mjesnog odbora Ražanac i volontera.

3. Susret KUD-ova u Rtini povodom obilježavanja Sv. Šime radi najavljenih lošeih vremenskih uvjeta premješten je sa srijede na četvrtak, 31.7.2014. Na susretu će nastupiti sedam kulturno-umjetničkih društva i dvije klape. Početak programa očekuje se u 21 sat na školskom igralištu  u Rtini Miočići. 

Susret organiziraju TZO Ražanac i KUD sv. Šime iz Rtine koji je s folklornom skupinom KUD Sv. Jeronim iz Vlašića osvojio zlatnu medalje  na Svjetskom prvenstvu folklora 2013. (World Championship of Folklore - World Folk 2013) koji se održavao 22. kolovoza do 1. rujna 2013. u četiri bugarska crnomorska grada: Burgasu, Nessebaru, Pomorju i Sv. Vlasu, a u organizaciji World Association of Folklore Festivals (WAFF) i European Association of Folklore Festivals (EAFF). 

Općina Ražanac, podnijela je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju javnog poziva iz Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „HOTSPOT CROATIA“ u 2014.g, te dobila sredstva za postavljanje 2 pristupne točke u Ražancu.

U sklopu Kulturnog ljeta Ražanac 2014. godine u Knjižnici Jurja Barakovića Ražanac je u petak, 4. srpnja 2014. godine održano svečano otvorenje izložbe radova umjetnika s područja Općine Ražanac pod nazivom „MRVA UMJETNOSTI / A LITTLE BIT OF ART“.

Izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu brisana je obveza liječničke potvrde za iznajmljivače, a stupa na snagu u ponedjeljak 7. srpnja 2014. godine.

Više o izmjenama u navedenom pravilniku možete pročitati ovdje (NN 78/14).

U Ljubačkim stanovima se u subotu, 5.7.2014. održava završnica Kupa Republike Hrvatske u boćanju 2014. 

Domaćin natjecanja je Boćarski klub Roko iz Ljubča, a svečano otvaranje predviđeno je u 8.00 sati. Natjecanje započinje u 9.00 sati nakon prijave i ždrijeba, te se odvija tijekom cijelog dana.

Svečano zatvaranje održat ćese u 20.00 sati, nakon čega slijedi proslava uz živu glazbu do dugo u noć.

Pozivamo Vas na otvorenje prve izložbe umjetničkih djela umjetnika s područja općine Ražanac u petak, 4.7.2014. u 19 sati u prostorijama Knjižnice Jurja Barakovića!  

Izložbu slika, raznih rukotvorina, fotografija i ostalih umjetničkih djela moći ćete razgledati od petka do nedjelje u sljedećim terminima:

 • petak, subota: 19.00 - 22.00 sati
 • nedjelja: 9.00 - 11.00 sati

Organizatori izložbe su: TZO Ražanac, MO Ražanac, Knjižnica Jurja Barakovića, Umjetnici i Volonteri

Vidimo se!

Na stranicama Ministarstva turizma objavljen je novi turistički portal "Total Inland Dalmatia" koji predstavlja bogatu tradiciju i netaknutu prirodu Dalmatinske zagore. Riječ je o projektu koji je dobio potporu Ministarstva turizma kroz program ''Inovativni turizam'' na kojem će blogeri objavljivati oko četiri tisuće članaka godišnje na engleskom jeziku. U njima će se moći pročitati detaljne informacije i zanimljivosti o lokacijama s područja Dalmatinske zagore te informacije o događanjima.

Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost čak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a.

Poštovani,

obavještavamo Vas da se Turistički ured Ražanac premjestio na novu lokaciju (u prostorije Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, Ražanac bb) te da će turistički uredi u Ražancu, Rtini i Ljubču raditi kako slijedi:

Hrvatska turistička zajednica u sklopu promotivne kampanje 'Visit Croatia. Share Croatia.' , koja je u tijeku, pokreće i zasebnu web stranicu www.ShareCroatia.hr koja će u stvarnom vremenu prenositi foto i video trenutke turista u Hrvatskoj. Kampanja se temelji na ideji dijeljenja iskustava koja su turisti doživjeli na svojim putovanjima po Hrvatskoj.

Novost je upravo u konceptu prema kojem su u ulozi glumaca, režisera, modela i prezentera Hrvatske stvarni ljudi koji su posjetili Hrvatsku i svoja iskustva žele podijeliti s čitavim svijetom. 

TZO Ražanac izradom nove web stranice namjerava iznajmljivačima pružiti mogućnost besplatnog oglašavanja njihovih smještajnih kapaciteta.

Stoga molimo sve zainteresirane da nam dostave (mailom ili poštom) ispunjeni Zahtjev za unos podataka na web stranicu TZO Ražanac kojeg možete naći u prilogu.

Izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje su stupile na snagu 6. srpnja 2013. godine omogućuje se iznajmljivanje u domaćinstvu (PRIVREMENO DO 31.12.2016.) osobama koje su predale zahtjev za legalizaciju i to samo za manje zahtjevnu građevinu - do 400 m2 bruto površine.

Skrećemo pozornost da je moguće riješiti samo one iznajmljivače koji imaju sređeno vlasništvo zemljišta, upisano u zemljišne knjige, pa je stoga relevantan isključivo zemljišno-knjižni izvadak.
Za kategorizaciju je ključan dokaz je li objekt izgrađen prije ili poslije stupanja na snagu Pravilnika (datum 1. rujna 2008. godine), a to se može dokazivati ugovorom o kupnji kuće, ugovorom o priključku struje ili vode ili nekim drugim aktom državnih tijela ili lokalne samouprave i sl.

Iznajmljivač koji obavlja usluge smještaja u domaćinstvu po izvršenoj kategorizaciji objekta i ishodovanom rješenju o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu dužan je (1.-10.):

1. nabaviti i voditi knjigu Popis gostiju;

2. nabaviti i voditi knjigu Evidencije o prometu;

3. u svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe i pridržavati se navedenih cijena,

 
Nalazite se ovdje: Home Kutak za iznajmljivače Novosti