Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2018. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I.
glavna sezona
II.
predsezona i posezona
III.
izvansezona
A 8,00 6,00 5,00
B 7,00 5,00 4,00
C 5,50 4,00 3,00
D i ostala
nerazvrstana mjesta
4,50 3,00 2,50

Članak 2.

Boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A 1,00 300,00
B 0,85 255,00
C 0,70 210,00
D i ostala nerazvrstana mjesta 0,50 150,00

Članak 3.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog

mjesta

Boravišna pristojba u kunama
za dva člana
(po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(po osobi)
A 60,00 25,00
B 45,00 20,00
C 40,00 15,00
D 30,00 12,00

Članak 4.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 5.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovila Vremensko razdoblje Iznos u kunama
5 – 9 metara do 8 dana 130,00
do 15 dana 240,00
do 30 dana 400,00
do 90 dana 950,00
do 1 godine 2.000,00
9 – 12 metara do 8 dana 400,00
do 15 dana 700,00
do 30 dana 1.200,00
do 90 dana 2.900,00
do 1 godine 5.800,00
12 – 15 metara do 8 dana 500,00
do 15 dana 950,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.850,00
do 1 godine 7.700,00
15 – 20 metara do 8 dana 650,00
do 15 dana 1.200,00
do 30 dana 2.000,00
do 90 dana 4.800,00
do 1 godine 9.600,00
Preko 20 metara do 8 dana 950,00
do 15 dana 1.800,00
do 30 dana 3.000,00
do 90 dana 7.200,00
do 1 godine 14.500,00

Članak 6.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5% od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/63

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 
Nalazite se ovdje: Home Kutak za iznajmljivače Novosti Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu